העברה בנקאית

נא לפנות לאבלין ביבי
052-8219378
או לבנימין סעדה 
052-5419758
benis@amit.org.il