המחאות 

 

לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)
אמי”ת ב’ אשקלון המתחדש
בן צבי 6 אשקלון
7846118

Send checks payable to:  AMIT Women
Address: AMIT BET
Ben Tzvi 6
7846118  ASHKELON

ISRAEL