אמי”ת בית הילד
העברה בנקאית

נא לפנות למשרד הראשי של בית הילד
בטלפון 02-6760942​