לפקודת "נשי אמי"ת (ע.ר)"

אולפנת אמי”ת עלי זהב

 

Send checks payable to:  AMIT Women

:Address

Ulpenat Amit Alei Zahav

ISRAEL