לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)
אולפנת אמי”ת עלי זהב

Send checks payable to:  AMIT Women
:Address
Ulpenat Amit Alei Zahav
ISRAEL