פדגוגיה -אמית כרמיאל-תשפ"ב

תחום הפיתוח הפדגוגי מפתח, מקדם ומטמיע מיומנויות חשיבה ,למידה והתפתחות, אשר יאפשרו לתלמיד שימוש נרחב וחוצה דיסציפלינות בידע ובניסיון שצבר בכדי להצמיח לומד עצמאי המסוגל להתפתח באופו תמידי ולהתמודד בהצלחה עם שינויים ומצבים לא מוכרים.

התחום הפדגוגי מתמקד בפיתוח מיומנויות תפקודיות, חברתיות-רגשיות וקוגניטיביות של הלומד במסגרת תפיסה הוליסטית של כלל מרכיבי השלם המייצרים צמיחה , למידה והתפתחות של התלמיד.

עקרונות הפיתוח הפדגוגי

צמיחה מהשטח תוך מפגש עם חזית הידע : הצמחת מנהיגות בשטח שתהיה שותפה ללמידה, הובלה ויישום תוך מפגש עם חזית הידע הפדגוגי בישראל ובעולם.

רשתיות וקהילתיות: הרשתיות מאפשרת חיבור מתפתח של חוכמת הפרט עם חוכמת ההמונים ושיתופי פעולה בידע מצטבר במעגלי הרשת השונים. הקהילתיות היא חיבור היחידים השונים ל"יחד" אחד גדול.

פרסונליזציה בחינוך: מעבר מחינוך מותאם לכל לשיטת הוראה ולמידה המותאמת לצרכי התלמיד , להעדפותיו ,לחוזקותיו, ולייחודיותו.

בחירה: כשמעניקים לתלמיד את  האפשרות להיות אקטיבי, לקחת אחריות, ולבחור- המוטיבציה הפנימית עולה וכך מתחזקות המעורבות , המחויבות ואהבת הלמידה. 

טכנולוגיה המקדמת פדגוגיה: טכנולוגיה המשרתת את הלמידה ומהווה גורם מאיץ התורם להשבחת תהליכים פדגוגיים.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt