לימוד מורים בהפסקת מורים/ אמית כרמיאל

בכל יום שני נפגשים כמעט כל צוות המורים לכ20 דק’ של לימוד יחד.
המורים מעבירים שיעור סביב תחום הידע המועדף עליהם.
ובכך כל צוות , שמורכב מרצף דתי השקפות עולם זוכה למגוון נושאים וחיבורים.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt